Taxatie

Taxatie

Door u zelf meegebrachte voorwerpen worden kosteloos getaxeerd. Voor stukken en inboedels die op locatie getaxeerd moeten worden, geldt een uurtarief. Dit geldt ook voor rapporten ten behoeve van boedelverdelingen , verzekeringen en successie. Wij helpen u graag en hebben veel ervaring op dit gebied.